Om MileÖ

Företaget har sin bas på det vackra Österlen med dess äppelträd och rapsfält.

Med sitt breda kontaktnätverk av möjliga underleverantörer förbättrar och effektiviserar Miljöledning Österlen styrningen av verksamheten, i nära samarbete med Ditt företag eller Din organisation. Genom att utbilda medarbetarna inom organisationen skapar vi tillsammans ett fungerande system som kan fortsätta att utvecklas av egen kraft.

Miljöledning Österlen består av Lars-Erland Einarsson, certifierad miljörevisor.

Miljöledning Österlen   Lars-Erland Einarsson   Tel: 0411-528310   Mobil: 0705-528310   Sandby Hedväg 18   276 37 BORRBY   lee@mileo.se