Miljö

Miljöledning Österlen tar fram miljöredovisning och miljörapport, genom att bygga upp rutiner för arbetet. Miljöledning Österlen skapar dokument som inte bara läggs på hyllan. Miljöredovisningen, som är företagets sammanställning av de viktigaste miljöhändelserna under året, kan till exempel användas i marknadsföring och andra utåtriktade kontakter.

Miljöutbildningar i företaget ger medvetna beslut och ett konsekvent arbetssätt. Detta gynnar Din organisation på samma gång som kunders miljökrav uppfylls.

Miljöledning Österlen går även igenom Din energisituation och ser vilka möjligheter till effektivisering som kan vara tekniskt och ekonomiskt genomförbara. Till exempel kan el-intensiv industriproduktion få lägre avgifter genom att effektivisera sitt energisystem på ett metodiskt sätt.

Miljöledning Österlen   Lars-Erland Einarsson   Tel: 0411-528310   Mobil: 0705-528310   Sandby Hedväg 18   276 37 BORRBY   lee@mileo.se